top of page

“Qadınların İqtisadi Gücləndirilməsi - Azərbaycanda uğurlu iş qadınları tərəfindən: imkanlar,..

problemlər və öyrənilmiş dərslər” mövzusunda tədbirdə AQSİA-nın AQSİA İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva iştirak edib.

1 view
bottom of page