Pandemi̇ya Dövründə İqti̇sadi̇ Artımın Sabi̇tləşdi̇ri̇lməsi̇ndə Ki̇çi̇k Və Orta Sahi̇bkarlığın..

İnnovati̇v Fəali̇yyəti̇ İlə Bağlı Konfrans Keçi̇ri̇ldi̇.Konfransda Pandemi̇yada Zərər Çəkmi̇ş Sahələr Və Onların Aradan Qaldırılması Müxtəli̇f Assosasi̇yaların Rəhbərləri̇ Tərəfi̇ndən Geni̇ş Müzaki̇rə Edi̇ldi̇.


0 views

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

jbv,jhvkjhv

290903561_571264017714117_1241287573426476825_n.jpg