top of page

İdarə heyəti üzvləri – 13 nəfər

İdarə heyətinin sədri, təsisçi – Səkinə Babayeva

İdarə heyətinin sədr müavini, təsisçi – Jalə Hacıyeva

İdarə heyətinin sədr müavini – Jalə Əmirbəyova

   İdarə heyətinin sədr müavini -Cəmilə Abdullayeva 

Nəzarət Təftiş komissiyası – 3 nəfər

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFİ ASSOSİASİYASININ

İdarə heyəti Sədr və Müavinləri

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFİ ASSOSİASİYASININ

İdarə heyəti üzvləri

AQSİA İdarə heyəti üzvləri (1).png
bottom of page