İdarə heyəti üzvləri – 13 nəfər

İdarə heyətinin sədri, təsisçi – Səkinə Babayeva

İdarə heyətinin sədr müavini, təsisçi – Jalə Hacıyeva

İdarə heyətinin sədr müavini – Jalə Əmirbəyova

Nəzarət Təftiş komissiyası – 3 nəfər

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFİ ASSOSİASİYASININ

İdarə heyəti Sədr və Müavinləri

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFİ ASSOSİASİYASININ

İdarə heyəti üzvləri

img_454251.png

Jalə Əmirbəyova

Jalə  Haciyeva

Səkinə Babayeva

Zərifə Quliyeva

Lətifə Əhmədova

Pərvanə İsgəndərova

Təranə Məmmədova

Mətanət Ağamirli

Sona Rüstəmova

Ulduza Xanlarova

Vəsilə Abulova

Lamiyə Bayramova

Afət Həsənova

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLIĞININ İNKİŞAFİ ASSOSİASİYASININ

Nəzarət-Təftiş Komissiyası

img_454251.png

Gülnarə Xəlilova

img_454251.png

Rəna Qəfərova

img_454251.png

Aida Kahveci

cropped-77.png
cropped-77.png